اعضای هیات مدیره و مدیر عامل

 پورمهدی 

 محمدصادق پورمهدی

 سمت :  رئیس هیات مدیره

به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن ( سهامی خاص )

 مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت اجرایی

مینایی 

کریمی

  عباسعلی مینایی

سمت : نایب رییس هیات مدیره

به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ( سهامی عام )

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری 

 علی اکبر کریمی

سمت : عضو هیات مدیره

به نمایندگی از  طرف شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن ( سهامی خاص )

مدرک تحصیلی : دکترای مدیریت استراتژیک

 احمدی ideen

 مهدی احمدی

سمت : عضو هیات مدیره

به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز ( سهامی خاص )

مدرک تحصیلی : لیسانس

 سیروس آیدین

سمت : عضو هیات مدیره

به نمایندگی از طرف شرکت پارس مسکن سامان ( سهامی خاص )

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

یاسمی

فرهاد یاسمی

سمت : مدیرعامل

 

 

اعضا هیات مدیره از بدو تاسیس تا کنون اعضا هیات مدیره شرکت از بدو تاسیس تا کنون


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ تیر ۱۳۹۶ ۱۴:۳۱