فرم پیش ثبت نام پروژۀ آیمان تبریز

فرم درخواست پیش ثبت نام از پروژۀ مجتمع مسکونی آیمان تبریز

پیام شرکت
شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب افتخار دارد در راستای سیاستهای ابلاغی از سوی بانک مسکن و در قالب طرح آباد گروه سرمایه گذاری مسکن ، پروژه مجتمع مسکونی آیمان را با بهره گیری از تجارب پروژه آسمان، در غرب شهر تبریز تعریف ، طرح ریزی و عملیات اجرائی آن را آغاز نماید. بر آنیم با ارائه مشخصات تفضیلی طرح در خدمت بزرگواران باشیم. درصورت تمایل جهت دریافت اطلاعات و هماهنگی ،فرم ذیل را تکمیل و ارسال نمایید.
اطلاعات هویتی
*
*
اطلاعات تماس
*
اطلاعات شغلی
هر توضیحی را که فکر می کنید نیاز است در این قسمت وارد نمایید


* = ضروری