مقالات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب

سخنِ نخست

:small_blue_diamond: شاید یکی از بزرگ ترین دست آوردهای بشر در قرن حاضر توجه به تعاملات بین رشته ای و انتقال تجارب مختلف در اشکال نرم و سخت آن بوده باشد. آنچه به شیوه ی بین الاذهانی و در میان اندیشمندان در حال انتقال است و به نظر با توجه به گستره ی حدود علم دور از دسترس عموم قرار گرفته است، اینک در تلاقی با هم و در افقی مشترک قابل حصول است و با اندکی حوصله در زمانه ی بی حوصلگی ها و شتاب های بی فرجام قابلِ‌دریافت! ما در این بُرش از فضای تعاملی مجازی با توجه به همین رویکرد واردِ مسیری ارتباطی بین اندیشمندانِ حوزه های مختلف شده ایم. این باور وجود دارد که افزایش دانسته ها می تواند ما را در مواجهه با مسائلِ پیش رو راهنما باشد. از اینرو دستِ همه ی همراهانِ فرهیخته و دانشمندمان را می فشاریم و امیدواریم این فضای ارتباطی زمینه ی افزایش آگاهی هایمان را فراهم آورد تا نه تنها به یکدیگر بلکه به طبیعت به عنوان نیای مشترک کمتر آسیب برسانیم.

 آیمان-مسکونی    آیمان-حرکت به سوی محیط مسکونی / محمدعلی مناجاتی

 sang-dadkhah   چیستی و چرایی تولید سنگ مصنوعی / احسان دادخواه

 tasf-dadkhah    تصفیه فاضلاب، استفاده ی مجدد و بازچرخانی/ احسان دادخواه