آخرین روزهای خاکبرداری، آغاز عملیات تسطیح و ترازِ زیرِ فونداسیون

:small_blue_diamond:پس از اتمام بخشِ قابل توجهی از عملیات خاکبرداری تا عمق پانزده متری در فازِ اولِ بزرگترین پروژه ی بازآفرینی بافتِ فرسوده ی شهری کشور، عملیاتِ بتن ریزی مِگر- تسطیح و یکسان سازی سطوحِ زیر فونداسیون- برای اجرای سازه و سیستم زه کشی زیرِ فونداسیون در کنار انجام مطالعاتِ تکمیلی ژئوتکنیک خاک و حفر 6 حلقه چاه و تونل برای انجام آزمایشات برشِ برجا- آزمایش تعیین نوع خاک – و تستِ‌دانهول برای اطمینان از آزمایش های انجام شده است. با توجه به مطالعات ژئوتکنیک، نوع خاک در تراز های بیش از 10 متر SC و نوع زمین از لحاظ آئین نامه 2800 نوع III گزارش شده است. در صورت دستیابی به نتایجِ مطالعات، امکانِ بهبودِ مشخصات و پارامتر های خاک میسر بوده و در جهت سبک سازی و ایمن سازی سازه ی پروژه، موثر بوده و امکان کاهش وزن سازه ای نیز مقدور خواهد بود.

:small_blue_diamond:آیمان – بزرگترین پروژه ی بازآفرینی بافت فرسوده ی شهری کشور - در منتهی الیه غربی شهر تبریز؛ در مسیر دو رودخانه ی آجی چای و کومور چای واقع شده و امید می رود با بهره برداری از آن توسعه در بخشِ غربی شهر خصوصاً در ارتباط با ساختِ بناهای ایمن سرعتِ بیشتری خواهد یافت .

آیمان9804


۳۱ تیر ۱۳۹۹ ۱۶:۱۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید