راهکارهای داهیانه، تصمیمات سرنوشت ساز

بازدید عضو هیات مدیر ه، مدیر عامل گروه مالی و سرپرست اداره کل اعتبارات بانک مسکن-"آیمان"

ارزیابی تخصیص اعتبار "آیمان"
بازدید عضو هیات مدیر ه، مدیر عامل گروه مالی و سرپرست اداره کل اعتبارات بانک مسکن-"آیمان"

دربازدیدی از پیش برنامه ریزی شده، با حضور آقایان فاضلیان- عضو هیات مدیره بانک مسکن، شیرزادی، - مدیر عامل گروه مالی مسکن، کوهی- سرپرست اداره کل اعتبارات بانک مسکن، بهرامیان- معاونت فن آوری و ساخت شرکت گروه سرمایه گذاری و رنجبریان- سرپرست امور شعب بانک مسکن استان، ظرفیت ها و قابلیت های بزرگ ترین پروژه ی در حال اجرای شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب-آیمان- مورد بررسی و تصمیمات مهمی در این ارتباط اتخاذ گردید. در این دیدار مهندس شکری با تشریح برنامه ها و اقدامات انجام شده و در حال انجام، گزارش مبسوطی از روند عملیات اجرایی از بدو آغاز پروژه ارائه و فرآیند ها و شیوه های اجرایی، بازاریابی و فروش و برنامه های در حال اجرا و آتی را تبیین نمود. تسهیل در روند تامین مالی و منابع پروژه و اختصاص وام لازم با توجه به بهره گیری از تکنولوژی های نوین ساخت از مهم ترین موارد مورد بحث بود.  

۱۰ مهر ۱۴۰۱ ۱۲:۱۰
روابط عمومی |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید