شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌غرب برگزار می‌کند:

مناقصه سازه بتنی بلو‌ک‌های B و C پروژه هوگر اردبیل

شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌غرب در نظر دارد عملیات سازه بتنی بلوک‌های B و C پروژه مسکونی تجاری هوگر اردبیل را در قالب برگزاری مناقصه واگذار نماید.

لذا از متقاضیانِ شرکت در مناقضه دعوت به عمل می‌آید تا بر مبنای آگهی مناقصه منتشر شده توسط شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال‌غرب، جهت تحویل مدارک تا تاریخ 14 لغایت 17/12/1402 مراجعه نموده و پیشنهادات خود را تا ساعت 16 مورخه 24/12/1402 تسلیم نمایند. 

 

موضوع: مناقصه سازه بتنی بلوک B وC  پروژه هوگر 

موضوع مناقصه:

اجرای دستمزدی کامل عملیات سازه بتنی بلوک B و C پروژه هوگر مطابق نقشه‌های مصوب سازمان نظام مهندسی و مشخصات و کلیه ضوابط و نشریات فنی ساختمانی با زیربنای حدود 7700 مترمربع زیربنا.

محل اجرای کار: اردبیل جاده خلخال روبروی هنرستان رازی جنب CNG

مدت اجرای کار: 385 روز شمسی

کارفرما و مناقصه گزار: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام)

دستگاه نظارت : معرفی شده از طرف کارفرما و سازمان نظام مهندسی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: برابر با 000/000/220/1 ریال است که به شرح ماده 12 دستورالعمل شرکت در مناقصه خواهد بود.

مدت اعتبارضمانتنامه بانکی باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.

تاریخ تحویل اسناد مناقصه: اسناد مناقصه از ساعت 8 صبح لغایت 16 از تاریخ 14/12/1402 لغایت 17/12/1402 قابل تحویل به مناقصه‌گران می‌باشد. 

نشانی محل تحویل و تسلیم اسناد مناقصه : تبریز، ولیعصر، نبش توانیر، پلاک6/1 تلفن 43-33285937 -  اردبیل میدان پلیس  تلفن 04533518600شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب- نمایندگی اردبیل

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: تا ساعت  16 مورخ 24/12/1402 می‌باشد.

در صورتی که  بعد از دریافت اسناد مایل به شرکت در این مناقصه نمی‌باشید، مراتب را به صورت کتبی حداکثر تا ساعت 16:00 مورخ 17/12/1402 به دستگاه مناقصه‌گزار اطلاع دهید . 

تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضای اصل و مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود.

اعتبار پیشنهادها : پیشنهاد قیمت باید از هر نظر برای مدت نود (90) روز بعد از بازگشایی پاکتها معتبر باشد . 

پروژه تابع ضوابط و مقررات حاکم بر طرحهای غیرعمرانی می‌باشد و کلیه کسورات قانونی براساس ضوابط مربوطه به عهده پیشنهاد دهنده میباشد.

در خصوص مالیات تکلیفی قرارداد براساس اصلاحیه جدید قانون مالیاتهای مستقیم (مصوبه 31/4/1394) و حذف ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم، مسئولیت مالیات قرارداد مذکور بر عهده پیشنهاد دهنده می باشد.

مالیات برارزش افزوده درصورت درج در صورت‌وضعیت‌ها و ارائه گواهی نامه معتبر ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده به عهده کارفرما خواهد بود.

حق بررسی: مناقصه گزار این حق را برای خود محفوظ میدارد که قبل از انتخاب مناقصه گر یا واگذاری پیمان، صحت و سقم اطلاعات فراهم شده از سوی مناقصه گر را بررسی کند و مناقصه گر با تسلیم پیشنهاد، این حق بررسی را از سوی مناقصه گزار میپذیرد.

کارفرما در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

مناقصه‌گر موظف است ضمن تهیه برآورد اجرای کار براساس نقشهها و مشخصات فنی و شرایط موجود، نسبت به تهیه و تکمیل جداول مربوط به تجزیه بهاء اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت کم و کاست و زیاد بودن آنالیز به عهده مناقصه‌گر بوده و معیار کارفرما قیمت نهایی ارائه شده خواهد بود. 

۱۶ اسفند ۱۴۰۲ ۱۰:۴۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید