مجتمع مسکونی آسمان تبریز
مجتمع مسکونی آسمان تبریز ، پروژه ای شاخص در شمالغرب کشور شامل واحدهای دو خوابه ، سه خوابه و دوبلکس به همراه ساختمانهای جنبی از جمله مجموعۀ تجاری مجتمع ، ساختمان اداری ، ساختمان مهدکودک ، مجموعۀ ورزشی ( استخر و سونا و . . . ) ، ساختمان گلخانۀ مجتمع ، ساختمان آموزشی و . . .

ساختمانهای جنبی مجتمع شامل فضاهای :

 

  • ساختمان اداری مجتمع
  • ساختمان مهدکودک مجتمع
  • ساختمان مجموعۀ ورزشی مجتمع ( شامل استخر و سونا و . . . )
  • ساختمان مجموعۀ تجاری مجتمع
  • ساختمان مجموعۀ آموزشی مجتمع

پروژۀ آسمان تبریز 12
پروژۀ آسمان تبریز 11
پروژۀ آسمان تبریز 10
پروژۀ آسمان تبریز 9
پروژۀ آسمان تبریز 8
پروژۀ آسمان تبریز 7
پروژۀ آسمان تبریز 6
پروژۀ آسمان تبریز 5
پروژۀ آسمان تبریز 4
پروژۀ آسمان تبریز 3