مجموعۀ آموزشی آسمان تبریز
مجموعۀ آموزشی آسمان تبریز - [ - مکان پروژه : تبریز - بلوار ائل گلی - فلکه خیام - خیابان سینا - مساحت کل عرصه : 3400 مترمربع - زیربنای ناخالص : 1698 مترمربع - تعداد طبقه : 2 طبقه ]