ساختمان مهدکودک مجتمع مسکونی آسمان تبریز
ساختمان مهدکودک مجتمع مسکونی آسمان تبریز - [ مکان پروژه : تبریز - مجتمع مسکونی آسمان - مساحت کل عرصه : 550 مترمربع - زیربنای ناخالص : 550 مترمربع - تعداد طبقه : 1 طبقه ]