پروژه های آتی

تبریز

 

اردبیل

  •  پروژه مسکونی 1039 نصر
  • پروژه مجتمع مسکونی پالایشگاه- کوی قدس
  • بافت فرسوده شهری
  • پروژه ی مسکونی نسیم باغ- باغ وزیر
 

  • پروژه تجاری دکو سنتر
 

زنجان

 

ارومیه

  • پروژه مجتمع لاله
  • مجتمع امید 2 
 

  • مجتمع مسکونی فدک
  • مجتمع مسکونی بند