پروژه های آتی پیش بینی شده

پروژه های تبریز

 

پروژه های اردبیل

 •  شهرک خاوران
 • مجتمع مسکونی همافر تبریز
 • مجتمع مسکونی فتح آباد
 • بافت فرسوده شهری
 

 • شهرک توریستی نمین
 • مجتمع تفریحی و اقامتی سرعین
 • بافت فرسوده شهری

پروژه های زنجان

 

پروژه های ارومیه

 • مجتمع تجاری گلشهر
 • مجتمع مسکونی 300 واحدی بنیاد شهید
 

 • مجتمع مسکونی 900 واحدی شهید باهنر
 • مجتمع مسکونی فراز

 


تاریخ بروزرسانی : ۱ اسفند ۱۳۹۷ ۱۸:۳۱