پروژه های آتی

پروژه های تبریز

 

پروژه های اردبیل

 •  پروژه مسکونی نصر
 • پروژه مجتمع مسکونی پالایشگاه- کوی قدس
 • مجتمع مسکونی دیداس
 • بافت فرسوده شهری
 • پروژه ی مسکونی نسیم باغ- باغ وزیر
 

 • پروژه تجاری دکو سنتر
 • بافت فرسوده شهری- جمعه مسجد (عتیق)

پروژه های زنجان

 

پروژه های ارومیه

 • پروژه مجتمع لاله
 • مجتمع امید 2 
 

 • مجتمع مسکونی 900 واحدی شهید باهنر
 • مجتمع مسکونی فراز