پروژه های در حال واگذاری

 پروژه های در حال واگذاری در اردبیل

آیکن بانک اطلاعات پروژه

بانک اطلاعاتی پروژه

 

آیکن آگهی فروش

آگـهی فـروش

مجتمع تجاری مسکونی مروارید شورابیل

آدرس مجتمع :

اردبیل ، خیابان عطـائی ، اول ورودی مجتمع شورابیل


آیکن بانک اطلاعات پروژه

بانک اطلاعاتی پروژه

 

آیکن آگهی فروش

آگـهی فـروش

مجتمع تجاری خدماتی مهدیه

آدرس مجتمع :

اردبیل ، مابین عالی قاپو و بازار ، روبروی هتل نگین

آیکن بانک اطلاعات پروژه

بانک اطلاعاتی پروژه

 

آیکن آگهی فروش

آگـهی فـروش

مجتمع بزرگ خدماتی پزشکان

آدرس مجتمع :

اردبیل ، 18 متری آزادگان ، پشت بیمارستان امام خمینی

تست

 پروژه های در حال واگذاری در زنجان

 آیکن بانک اطلاعات پروژه

بانک اطلاعاتی پروژه

 

آیکن آگهی فروش

آگـهی فـروش

 

مجتمع مسکونی 300 واحدی پونک

آدرس مجتمع :

زنجان ، کوی پونک

 

 آیکن بانک اطلاعات پروژه

بانک اطلاعاتی پروژه

 

آیکن آگهی فروش

آگـهی فـروش
 

مجتمع مسکونی 64 واحدی گلشهر

آدرس مجتمع :

زنجان ، بزرگراه 22 بهمن ، روبروی ستاد نیروی انتظامی